Hvordan få forbrukslån med betalingsanmerkning?
08/11/2016 / forbrukslån

Hvordan få forbrukslån med betalingsanmerkning?

Mange kan havne skjevt ut økonomisk en gang i livet og oppleve midlertidige betalingsproblemer. Grunnene kan være flere til at vi i perioder sliter litt ekstra med å få endene til å møtes. Det kan være at du har du mistet jobben, vært gjennom samlivsbrudd eller opplevd andre ting som har satt privatøkonomien under ekstra press. Kanskje har du hatt inkassosaker gående på deg og pådratt deg betalingsanmerkninger. I en slik situasjon kan det fort kjennes håpløst ut, og det er lett å tro at løpet er kjørt. Men gjeldsproblemer behøver ikke å være noen «livstidsdom».

Består du kredittsjekken?

Når du søker om lån, blir det gjort en kredittsjekk på deg. Gjennom kredittsjekken kan bankene kun finne betalingsanmerkninger, ikke pågående inkassosaker som ennå ikke er blitt til en betalingsanmerkning. Dersom du har inkassosaker som står i fare for å bli til betalingsanmerkninger, anbefaler vi at du tar grep, skaffer deg oversikt over kravene og får i stand en avtale med kreditorene. I dag er gjerne kreditorer samarbeidsvillige, så lenge de ser at du viser interesse for å gjøre opp for deg.

Få lån betalingsanmerkning hos Bank2

Normalt får du hverken forbrukslån eller andre former for kreditt dersom du har betalingsanmerkninger på deg. Når du er inne på nettsidene til banker og finansinstitusjoner som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet, vil du se at de har som krav at du ikke har noen betalingsanmerkninger.

Det finnes imidlertid en aktører som tilbyr forbrukslån selv om du har betalingsanmerkninger: Bank2 og Lendo

Under slagordet «Vi hjelper der andre banker ikke vil eller kan» tilbyr Bank2 forbrukslån med sikkerhet, det vil si pant i fast eiendom. For eksempel bolig eller hytte. Dersom du kan stille en slik sikkerhet, kan du få innvilget et lån fra 300 000 kroner, med en fleksibel nedbetalingsplan på inntil 25 år. Forbrukslån med sikkerhet gir banken lavere risiko, noe som betyr at de kan ta lavere renter på lånet. Med andre ord bedre betingelser for deg.

På sine hjemmesider presiserer Bank2 at lånet er beregnet på refinansiering. Men du kan selv velge hva som er formålet med lånet. Om du behøver pengene til noe annet prekært, det er opp til deg. Du får svar på din lånesøknad innen 24 timer (på arbeidsdager).

04-11-2016_refinansiering-uten-sikkerhet

 

Hvordan blir du kvitt en betalingsanmerkning?

Som oftest er det selve betalingsanmerkningen som setter en stopper for et lån eller et forbrukslån.

Mange går i den tro at når de først har fått anmerkninger på seg, er løpet kjørt for evig og alltid. Dette er heldigvis ikke tilfellet – betalingsanmerkninger skal som hovedregel slettes etter 4 år. Klarer du å innfri gjelden, skal betalingsanmerkningen slettes umiddelbart. Da ligger det ikke igjen noen rester eller spor av selve betalingsanmerkningen, og du vil igjen være kredittverdig på vanlig måte.


Inkassovarsel i posten?

Har du fått et inkassovarsel i posten, er ikke dette ensbetydende med at du har fått betalingsanmerkning. Det må gå minst 30 dager heretter, og gjennom rettslig oppgjør hos namsmannen, før du får betalingsanmerkning. Vi opplever at en god del nordmenn tror de har anmerkninger på seg uten at de faktisk har det, fordi de tror at inkassovarsel automatisk fører til anmerkning.

Dersom du har samboer, kan det være mulig å bruke dennes kredittverdighet til å innfri kravet, slik at betalingsanmerkningen slettes. Dermed vil begge parter igjen ha normal kredittverdighet, basert på inntekt, lån og eiendeler. En slik løsning krever gjensidig tillit, da inkasso og betalingsanmerkninger er symptomer på manglende kontroll på økonomien. Slik tillit må bygges opp, og prosessen starter derfor gjerne med en erkjennelse av problemet. Det krever at du gjør en endring av både holdning og forbruk. Pluss noen aktive grep som viser at du virkelig går inn for å rydde opp.

Se våre sammenligningstjenester her