Hva er en betalingsanmerkning?
28/11/2016 / kredittkort

Hva er en betalingsanmerkning?

For å få innvilget forbrukslån kreves det at du ikke har noen betalingsanmerkninger. Flere forbrukerundersøkelser viser at folk flest ikke vet hva en betalingsanmerkning er, og hvilke konsekvenser det medfører dersom man pådrar seg en. At man kan bli kvitt en betalingsanmerkning, er også noe som er ukjent for de fleste.

Så hva er egentlig en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er et varsel i et kredittopplysningsregister til mulige kredittgivere om at en person eller et firma er registrert som dårlig betaler. Dette viser at det er registrert …

  • ubetalt inkassosak
  • forliksdom
  • utlegg
  • lønnstrekk

… eller er at personen eller foretaket er konkurs.

At du har mottatt varsel om inkasso, betyr ikke at du har en betalingsanmerkning. Mottar du et inkassovarsel og ikke foretar deg noe, blir saken som regel sendt til inkasso to uker senere. Deretter sendes de fleste saker til forliksrådet. Du vil da motta en forliksklage i posten, noe som betyr at saken er sendt til rettslig inkasso.

Når sendes en inkassosak til kredittopplysningsbyråene?

30 dager etter at inkassobyrået har tatt rettslige skritt, kan det sende en merknad til kredittopplysningsbyråene. Dersom kravet er omtvistet, har ikke inkassofirmaene lov til å sende en merknad. For at kravet skal regnes som omtvistet, bør du ha sendt en skriftlig klage til inkassobyrået der du gjør rede for hvorfor du mener kravet er feil.

Dersom du er uenig i kravet

Når et kredittopplysningsbyrå mottar en anmerkning på deg, er de pliktig til å sende deg et skriftlig varsel om registrering av anmerkning.

Det skal gå 30 dager før kredittopplysningsbyrået kan vise betalingsanmerkningen på en kredittsjekk.

Med andre ord har du 30 dager på deg til å rette opp eventuelle feil i kravet eller ordne opp i gjelden. I så fall må du sende klagen din til inkassobyrået og ikke til kredittopplysningsbyrået, siden det er inkassobyrået som må rette opp feilen.

Ingenting varer evig …

… heller ikke en betalingsanmerkning. Ingen skal være svartelistet for evig. Normalt skal en betalingsanmerkning slettes etter fire år, eller umiddelbart etter at kravet er innfridd. Dersom du har fått gjeldsordning, som vanligvis tar 5 år, gjelder ikke dette. Etter gjeldsordningsperioden skal du være gjeldfri. Namsmannen skal melde til Løsøreregisteret at ordningen er gjennomført, og anmerkningen skal så slettes.

Hva er konsekvensene for deg?

Søker du om kredittkort eller forbrukslån, gjøres det en kredittvurdering i forkant. Hvis du har en betalingsanmerkning registrert på deg, vil det som regel bli avslag på søknaden. Det kan bli svært vanskelig å få tillatelse til kjøp av et mobilabonnement, leie av bolig/eiendom, eller forsikring og bilfinansiering.

Hvordan blir du kvitt en betalingsanmerkning?

Den «enkle» metoden er å betale kravet – forutsett at du har de pengene som kreves. Da skal anmerkningen automatisk slettes. Selv om dette høres ut som en enkel løsning, er det slett ikke sikkert at du er i stand til å betale et krav som kan være to – tre år gammelt, og der både renter og gebyrer har løpt siden det opprinnelige kravet ble sendt.

Alternativt kan du vente i fire år. En betalingsanmerkning regnes som foreldet etter fire år, og da vil den slettes fra kredittbyråenes registre. Uansett er det verdt å tenke på at du fortsatt kan være svartelistet hos bedriften som du aldri betalte kravet til. Dermed får du kanskje ikke bestilt deres tjenester selv om betalingsanmerkningen har blitt slettet.

Du kan sjekke om du har betalingsanmerkning

Kredittbyråene er pliktig til å gi deg informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger gratis.

Benytt deg av ett av disse fire selskapene når du skal sjekke dine egne betalingsanmerkninger, eller anmerkninger på ditt selskap (som du selv er eier av eller sitter i styret i):

Tar du kontakt med disse selskapene, kan du få informasjon om betalingsanmerkninger registrert på deg.

Lån med betalingsanmerkning

Sliter du med å få lån på grunn av betalingsanmerkninger? Her kan du lese om hvordan du kan få lån med betalingsanmerkning.

 

 

 

 

 

Se våre sammenligningstjenester her